Browsing: Nükleer Silahlar

Tüm dünyadaki hekimler, hemşireler, halk sağlığı profesyonelleri ve tıp öğrencileri adına konuşan TTB, nükleer silahların yasaklanması ile ilgili …